Privacybeleid

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de privacy- en cookiebeleid van Cleanbuild B.V.

Contactgegevens Cleanbuild B.V.
Adres: Mercuriusweg 15a
Postcode/Plaats: 3771 NC Barneveld
Tel. +31 (0) 342-443186
E-mail: info@cleanbuild.nl
KvK-nummer: 77128702
Btw-nummer: NL860910106B01

1. Bescherming persoonsgegevens
Cleanbuild B.V. neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Persoonsgegevens zullen daarom niet aan derden verkocht of verstrekt worden. Gegevens zullen enkel verwerkt worden voor het doel waarvoor ze benodigd zijn en in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

2. Gegevens van bezoekers
Wanneer de klant zich ingeschreven heeft voor de e-mailnieuwsbrief of een contactformulier heeft ingevuld, zal aan de klant gevraagd worden om enkele gegevens in te vullen.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
Naam, Adres, Postcode, Plaats
E-mail, Telefoonnummer

Met welk doel worden de persoonsgegevens van bezoekers bewaard?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Naam en e-mailadres worden gebruikt voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven wanneer de bezoeker zich vrijwillig heeft ingeschreven voor de e-mailnieuwsbrief. Cleanbuild B.V. slaat deze gegevens op in Mailchimp en zal de klant hier éénmalig een e-mail over sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven. Wanneer de bezoeker zich heeft ingeschreven voor de e-mailnieuwsbrief en geen e-mail meer wenst te ontvangen, kan de bezoeker te allen tijde zich weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met Cleanbuild B.V. op te nemen. Het e-mailadres zal meteen uit het bestand verwijderd worden en zal niet worden bewaard.

Naam, adres, postcode, plaats, e-mailadres en telefoonnummer die ingezonden worden via een contactformulier worden gebruikt om een offerte te kunnen maken, het per post versturen van brochures en/of te antwoorden op de contactaanvraag. Persoonsgegevens die via de contactformulieren binnengekomen zijn worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

3. Gegevens van klanten
Cleanbuild B.V. kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
3a. Het verwerken van de bestelling.
3b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
3c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Cleanbuild B.V. denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

Gegevens voor het verwerken van de bestelling

Voor- en achternaam:
Om de bestelling te leveren aan de juiste persoon.

Adres, postcode, woonplaats en land:
Voor correcte levering van de bestelling.

Telefoonnummer:
Voor het verstrekken van informatie op het laatste moment over de bestelling, facturatie en/of levering.

E-mailadres:
Bij elke bestelling ontvangt de klant van Cleanbuild B.V., zodra de bestelling ontvangen is, een bevestiging en factuur per e-mail.

4. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Cleanbuild B.V. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
4a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
4b. Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo’n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen), RealTimeRegistrer ( RTR ), EURid (voor .eu-domeinnamen) en DNS.be (voor .be-domeinnamen).

5. Rechten

5a. Recht op inzage van klantgegevens:
De klant heeft te allen tijde het recht en de mogelijkheid om de verstrekte gegevens in te zien. Cleanbuild B.V. kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Cleanbuild B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

5b. Recht op aanpassing van klantgegevens:
De klant heeft te allen tijde het recht en de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Cleanbuild B.V. kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Cleanbuild B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

5c. Recht op intrekken van klantgegevens:
De klant heeft te allen tijde het recht en de mogelijkheid om de verstrekte persoonsgegevens te beperken voor verwerking of te wissen. Ook heeft de klant het recht en de mogelijkheid om het overdraagbaar maken van persoonsgegevens. Cleanbuild B.V. kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Cleanbuild B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. Cleanbuild B.V. zal het verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Verzoeken kunnen per e-mail aan ons gezonden via info@cleanbuild.nl

6. Bewaartermijn
Cleanbuild B.V.bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Cleanbuild B.V. verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Cleanbuild B.V. verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

7. Beveiliging
Persoonsgegevens die worden opgeslagen in het e-mailsysteem gaan via de servers van Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Persoonsgegevens van e-mailabonnee’s kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vindt u hier. Cleanbuild B.V. heeft een verwerkerovereenkomst gesloten met Mailchimp.

De gegevens die de klant aan Cleanbuild B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Cleanbuild B.V. heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Cleanbuild B.V. verwerken.

8. Wijzigingen
Cleanbuild B.V. behoudt zich te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen.

9. Cookiebeleid
Lees hier welke cookies wij gebruiken en hoe wij met cookies omgaan.

Cleanbuild B.V.
Mercuriusweg 15a
3771 NC Barneveld
Tel: +31 085 482 55 00
E: info@cleanbuild.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
08.30-12.30 uur, 13.00-17.00 uur

Zaterdag/zondag 
Gesloten

Wil je jouw project snel, vakkundig en voor een aantrekkelijke prijs laten uitvoeren?

Download dan nu onze brochure en ontdek alle voordelen van Cleanbuild.